Iriscopie: oogdiagnose

De ogen zijn de spiegel van het hele lichaam. Iriscopie is een techniek uit de alternatieve geneeskunde waarbij we met hulp van patronen, kleuren en andere kenmerken van de iris een diagnose kunnen vaststellen om ziekten en functionele verstoringen in het lichaam vast te stellen.

Hoe werkt iriscopie

Binnen de iriscopie wordt vooral gekeken naar:

Constitutie: algemeen overzicht van de sterkten en zwakten in het gehele “zijn” (lichaam en psyche) van de patient.
Diathese: de aanleg of vatbaarheid voor het krijgen van bepaalde ziekten of uitingsvormen daarvan zoals bv. Een bindweefselzwakte diathese.
Structuren: karakterbeschrijvingen van de patient afhankelijk van de oogstructuur zoals bv. Een net of linnenstructuur.
Iristekens: orgaantekens zijn tekens in het oog die te zien zijn door afwijkingen van het radiairweefsel of afwijkingen in kleur en te vergelijken met een vingerafdruk. De tekens staan in nauw verband met de constitutie en de eventuele diathese(s) van de patient.
Pupilfenomenen/vervormingen: bij veel mensen is de pupil niet volmaakt rond. Vervormingen en afvlakkingen staan vaak in relatie met wervelkolomstoornissen.
Sclerafenomenen: bloedvaatjes in het sclera (oogwit) vertellen iets over de algemene toestand van de bloedvaten in het gehele lichaam.

Darmtherapie

Bij chronische en vage maag-darmklachten en/of vermoeidheid, huidklachten en hormonale disfuncties kan darmonderzoek en therapie uitkomst bieden. Verstoorde darmflora, een verzwakt afweersysteem, ontstekingen en/of een voedselallergie worden effectief aangepakt!.