Waarom kies je voor Natuurgeneeskunde ?

Als we om ons heen kijken, zien we dat de natuur over het vermogen van zelfherstel beschikt. Zieke dieren in de vrije natuur vinden zelf hun genezende kruiden en reinigen hun lichaam door te vasten. Ook kleine kinderen weigeren voedsel als ze ziek zijn. Volgens natuurgeneeskundige opvattingen ontstaat ziekte doordat men niet leeft volgens de (eigen) natuur, dat wil zeggen men heeft onvoldoende contact met de eigen intuïtie, het gevoel dat de grens tussen gezond zijn en ziek zijn wordt overschreden, of men luistert er niet naar.

Alle mensen zijn ook deel van de natuur, maar vergeten dat nogal eens, vooral als zij ziek zijn. Onder het motto ‘gemak dient de mens’ wil men zo snel mogelijk, desnoods door onderdrukking met chemische middelen, van de klachten afkomen. Dat is een begrijpelijke wens en bij acute ziekten lukt het op die manier ook vaak. Bij chronische klachten echter gaat dat niet zo gemakkelijk: de toegepaste geneesmiddelen werken vaak niet en/of hebben schadelijke bijwerkingen. Een bekend probleem is ook dat mensen allerlei klachten kunnen hebben, terwijl de dokter geen afwijkingen vindt en dus geen diagnose heeft. Het zit dan   “tussen de oren” en “je moet er maar mee leren leven”. Om over de behandeling van dergelijke vage, maar zeer reëel aanwezige klachten nog maar te zwijgen.

Een natuurgeneeskundige behandeling is in principe voor iedereen geschikt. Het is eerder een keuze die je maakt.

Vaak gaat het om moeilijk te vatten ziektebeelden zoals:

  • Allergie en intoleranties
  • Candida
  • Darm- en spijsverteringsklachten zoals spastische darm
  • Fibromyalgie
  • Huidproblemen: acne, eczeem, psoriasis
  • Hypoglycemie
  • Spier- en gewrichtsklachten
  • Stress- en spanningsklachten
  • Vermoeidheid
  • Vrouwenklachten: pms, menstruatieklachten, overgang

Soms is iemand even zijn ‘koers’ kwijt of wordt het allemaal ‘teveel’, ook dan is een natuurgeneeskundige behandeling een weldaad. Tijd en persoonlijke aandacht staan immers voorop binnen de begeleiding! Is de klacht ernstig van aard en is men in behandeling binnen het reguliere circuit, dan kan een natuurgeneeskundige behandeling als een aanvulling dienen. Reguliere en complementaire zorg vullen elkaar prima aan en hebben beiden specifieke kwaliteiten te bieden.

 

Als zorgverlener en Medisch pedicure heb ik een AGB code. Als Medisch pedicure ben ik aangesloten bij Provoet en Procert. Als  Gezondheidstherapeut ben ik  aangesloten bij de VBAG. U komt dus in veel gevallen in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van mijn behandelingen.

TCZ
RBCZ2